Özel Sosyal Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde akademik

becerilerinde yaşıtlarına göre uygun performans gösteremeyen öğrenciler birebir eğitim

alabilmektedir. Çocuk ile ilgili gerekli bilgiler Anamnez Formu, Öğrenci Tanıma Formu ve Aile

Görüşme Formu ile alınmaktadır. Bu bilgilerin aileden alınmasının ardından çocuk ile

değerlendirme yapılmaktadır. Değerlendirme sonuçları ve Rehberlik Araştırma Merkezi’nin

vermiş olduğu eğitim raporu doğrultusunda her çocuk için yıllık bireysel eğitim planı

oluşturulmaktadır. Bütün bir yıl içinde kazandırılması hedeflenen beceriler yıllık olarak ve

aylık olarak belirlenmiş olmaktadır.