Bireysel Eğitim

BİREYSEL EĞİTİM

Milli Eğitim Bakalığı’nın zihinsel ve bedensel yetersizliği olan çocuklarımıza sunmuş

olduğu haklar arasında kaynaştırma eğitimi ve bireysel eğitim bulunmaktadır. Zihinsel

yetersizlikten etkilenmiş olan çocuklarımızın becerilerinin gelişiminde bireysel eğitimle

destek verilmesi çocuklarımıza birçok konuda fayda sağlamaktadır. Zihinsel yetersizlikten

etkilenmiş olan çocuklarımızın her biri farklı yönlerde beceri eksikliği yaşamaktadır. Bireysel

olarak çocuğa özel verilen bu eğitimde, çocuğun zihin yapısında incelemeler yapılmakta,

çocuk için uygun olan yöntemler seçilmekte, çocuğun temel ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar

yürütülmektedir. Kaynaştırma eğitimi ile kazandırılamayan beceriler, bireysel eğitim ile hızla

kazandırılmaktadır.

Bireysel eğitim ile kazandırılması hedeflenen beceriler arasında ince motor becerileri,

kaba motor becerileri, öğrenmeye hazırlık becerileri, okuma yazma eğitimi, bilişsel beceriler,

öz bakım becerileri, dil, konuşma ve alternatif iletişim becerileri, Türkçe, matematik, sosyal

hayat, toplumsal yaşam becerileri, psikomotor beceriler, günlük yaşam becerileri, alıcı dil

becerileri, ifade edici dil becerileri yer almaktadır.