Davranış problemi, sosyal ortamların içinde ve bireyin tek başına olduğu dönemlerde

kendine ve diğerlerine karşı yaptığı olumsuz ve uyumsuz davranışların varlığıdır. Davranış

problemi olarak belirtilen bazı davranışlar gerçekçi olabilir, bazı davranışlar ise ailenin ve

çevrenin davranışlarının düzelmesiyle değişebilecek olan nitelikte olabilir. Bu sebeple

kurumumuzda davranış eğitimine başlanmadan önce problemin niteliği ile ilgili bilgi edinilir.

Öncelikli olarak problem tanımlanır, problem davranışın ölçümlenmesi yapılır(davranışın

sıklığı, şiddeti, süresi vs. gibi), problem davranışa yol açan etmenlerin belirlenir, bu

etmenlerle başa çıkma stratejilerine bakılır, problem davranışın işlevi belirlenir. Bütün bu

faktörlerin belirlenmesi için gözlem yapılır ve kayıt tutulur.

Bu tanımlamalardan sonra davranış eğitimi başlamaktadır. İstenmeyen davranışları

azaltmak ve istenen davranışların sıklığını arttırmak için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır.