Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu’nun (DEHB) temel özelliği, kalıcı ve sürekli olan

dikkat süresinin kısalığı, engellemeye yönelik denetim eksikliği nedeniyle davranışlarda ya da bilişte

ortaya çıkan ataklık ve huzursuzluktur. Buna bağlı olarak çocukta gelişim anomalisi olarak, dikkatsizlik

ve aşırı hareketlilik görülmektedir. Uyum bozucu bu davranışlar genellikle üç yaş civarında

başlamakta ve tanı dikkatin yoğunluğunu gerektiren ve uyum bozucu davranışların sosyal ortamlarda

görüldüğü ilkokul zamanlarında konulmaktadır.

Kurumumuzda verilmekte olan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu eğitiminde, öncelikli

olarak dikkat ile ilgili değerlendirmeler yapılmakta, uyum bozucu davranışlar belirlenmektedir.

Çocuğun yetersiz olan becerileri için eğitim programı çıkarılmakta ve davranış değiştirme teknikleriyle

davranış düzenlemesi yapılmaktadır.