Ergenlik dönemi çocukluk evresinden erişkinlik evresine geçiş arasında bir dönemdir. Ergenlik

başkalaşım ve dönüşüm demektir. Ergenlik döneminde birey hem bedensel, hem ruhsal, hem de

toplumsal alanda değişime ve dönüşüme uğrar. Cinsiyet özellikleri belirginleşir, duygusal

dönüşümler yaşanır ve toplumsal rollerin benimsenmesi beklenir.

Kurumumuzda verilmekte olan ergenlik eğitiminin içeriğinde, cinsiyet rollerini tanıma ve

rollerine uygun davranışlar sergileme, değişen bedenine adaptasyon ve temizlik, yaşadığı

duygusal değişimler ile başa çıkabilme becerisini geliştirme, özgürlük ve bağımsızlık duygusuna

karşılık aileye olan sadakatin ön plana çıkartılması, özgürlükle birlikte kendini koruma

davranışlarının geliştirilmesi, tehlikelere karşı farkındalığın oluşması bulunmaktadır.