Grup Eğitimi


Zihinsel yetersizlikten etkilenmiş olan çocuklarımız günlük yaşam içinde kendi ihtiyaçlarını giderebilme, bağımsızlıklarını kazanabilme, aileleri haricindeki insanlarla iletişim kurabilme gibi konularda sıkıntı yaşamaktadırlar. Bu sebeple çocuklarımızın bu konular ile ilgili çeşitli çalışmalara ihtiyaçları vardır.

Kurumumuzda bireysel eğitimin yanında grup eğitimi de verilmektedir. Çocuklarımız kendi yaş ve tanılarına göre oluşturulmuş olan gruplarda, ortak olarak belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalara katılmaktadır. Bu grupların temel amaçlarından bazıları şu şekildedir;

  • Sosyalleşmeye katkı sağlamak,
  • Sosyal ortamların içindeki davranışların düzenlenmesini sağlamak,
  • Öz güven gelişimine katkıda bulunmak,
  • İletişim becerilerini geliştirmek,
  • Kurallara uyum sağlama becerisi kazandırmak,
  • Sıra alma ve bekleme becerisi kazandırmaktır.