Okul öncesi eğitim; bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, zihin ve dil gelişimlerinin

büyük ölçüde tamamlandığı, kişiliğin şekillendiği ve çocuğun devamlı olarak değiştiği bir

süreçtir. Bu sebeple okul öncesi eğitim yaşıtlarına uygun performans gösterebilen ve

gösteremeyen çocuklar için çok faydalıdır. Özellikle gecikmiş konuşması olan, okul öncesi

dönemde gösterilmesi gereken bilişsel performansları gösteremeyen, problem davranışları

olan, ince ve kaba motor becerilerinde kısıtlılığı olan çocuklar için kurumumuzda okul öncesi

eğitim de verilmektedir.

Bu eğitim sırasında, öğrenci-öğretmen-veli iş birliği kurulur. Bu iş birliği ne kadar

bilinçli ve sağlıklı olursa, çocuklarımızda gözlenen gelişimler o derece hızlı olmaktadır.