Okuma Yazma EğitimiÖzel eğitim öğretmenlerinin rehberliğinde verilen okuma yazma eğitimi hizmeti, okul

çağına gelmiş olan fakat yaşıtlarına uygun beceri gösteremeyen öğrencilere sunulmaktadır.

Okuma yazma eğitimi almaya başlayacak olan öğrencilere öncelikli olarak okumaya hazırlık

becerilerinin alt modüllerinden oluşan bir değerlendirme formu ile değerlendirme seansı

düzenlenmektedir. bu değerlendirme sırasında öğrencinin öğrenme stilleri incelenerek

öğrenciye özel bir program çıkartılıp, okuma yazma eğitimi için uygulanacak olan sistem

belirlenmektedir. Eğer değerlendirme sırasında bu alt modüllerin uygulanmasında gösterilen

performanslarda gerilikler gözlenmişse öncelikli olarak bu alt modüller üzerinde çalışmalar

yürütülmektedir. Okuma yazmaya hazırlık eğitimi olarak tanımlanan bu eğitimin

tamamlanmasının ardından okuma yazma eğitimine profesyonel uzman kadromuz tarafından

başlanmaktadır.