ZEKA NEDİR?

Bireyin algılama, yönelim, bellek, soyutlama, kavramsallaştırma neden sonuç bağlantıları kurabilme , gerçeği değerlendirme , yargılama gibi bilişsel işlevlerini düşünebilme, anlatabilme, öğrenme ve uyum amaçları için bütünleştirerek kullanabilme yetilerini içerir.

Bireyin zeka düzeyi zeka ölçekleriyle değerlendirilir.

*70’ın altı değişik düzeyde zeka geriliği

*70-90 arası sınırlı zeka düzeyi

*90-115 arası normal

*115 üzeri yüksek, üstün ya da çok üstün

*50-69 ZEKA ARALIĞI: Hafif derecede zeka geriliğidir. Bu kişilerde konuşma geriliği bir miktar vardır, fakat günlük işlerini yürütebilirler, yeme, temizlik, giyme, dışkısını tutabilme gibi öz bakım işlevlerini yardımsız yapabilirler. Genellikle zeka problemleri okulda belli olur. Fazla eğitim gerektirmeyen işlerde çalışıp, uyum sağlayabilirler.

*35-40 ZEKA ARALIĞI: Orta derecede zeka geriliğidir. Anlama ve dil yetisinde kendine bakım ve motor becerilerinde gerilik vardır. Özel eğitimle 2. Sınıf düzeyinde okuma-yazma, saymayı öğrenebilirler. Basit işleri denetim altında sürdürebilirler. Çok karmaşık, uyum gerektirmeyen sosyal etkinliklere katılabilirler ( koşma, yarış gibi ). Yaşamları boyunca denetim altında olmaları gerekebilir.

*25-34 ZEKA ARALIĞI: Ağır derecede zeka geriliğidir. Motor gerilik vardır. Dil yetileri çok az ve geç gelişir. Kendilerine bakımla ilgili çok basit işleri yaparlar, genelde başkalarının denetimine ihtiyaç duyarlar.

*20 VE ALTI ZEKA ARALIĞI : Çok ağır derecede zeka geriliğidir. Çok basit yönergeleri, açıklamaları güçlükle anlayabilirler. Motor geriliği ya da sakatlık nedeniyle hareketsiz ya da yardımla hareket edebilecek durumdadır. Kendilerine bakamazlar, bütün öz bakımları başkaları tarafından karşılanır. Görme, işitme gibi başka organik problemi ve epilepsileri olabilir, ömürleri kısadır

ZEKA GERİLİKLERİNİN NEDENLERİ:

1.DOĞUM ÖNCESİ ETKENLER:

 1. A) Kromozom anomalileri
 2. B) Doğuştan metabolik bozukluklar
 3. C) Doğum öncesi dönemde annenin geçirdiği enfeksiyon hastalıkları (herpes,kızamıkçık,toxoplazma), alınan ilaçlar, alınan alkol, beslenme bozuklukları, plesenta yetmezliği.

2.DOĞUM ESNASINDAKİ ETKENLER:

 1. A) Erken, düşük ağırlıklı doğum
 2. B) Anoksi
 3. C) Doğumun uzaması
 4. D) Doğum travmaları
 5. E) Doğum sırasında bulaşan enfeksiyonlar
 6. DOĞUM SONRASI ETKENLER:
 7. A) Travma
 8. B) Beslenme yetersizliği
 9. C) Zehirlenme
 10. D) Aşıya bağlı ensefalitler ( beyin enfeksiyonu)
 11. E) Kernikterus
 12. F) Ağır uyaran yoksunluğu ( yuva çocukları )

zihinselengel